Zapraszamy na Balt Military Expo

Rozpoczęła się rejestracja na Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo, które w tym roku organizowane są w trybie ONLINE. KSOIN bierze udział w tym wydarzeniu zaplanowanym w dniach 20-22 kwietnia. 

 

 

Balt Military Expo to prestiżowe targi, wydarzenie naukowe i konferencje, objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Tak łatwo spotkać się i porozmawiać o biznesie ON LINE, kiedy inaczej spotkać się nie można.

baltmilitary.amberexpo.pl

Harmonogram konsultacji 

 

 

 

 

 

 

Poznaj naszych konsultantów

20 KWIETNIA, 09:00 – 11:00

Tajemnice prawnie chronione, w tym tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz nieuczciwej konkurencji.

mec. ROBERT SOLGA

Radca prawny, wspólnik w Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa.
Studia prawnicze ukończył w 1997 roku. Własną kancelarię prowadzi od 2004 roku, od 2010 roku w formie spółki. Ma za sobą 25 lat kariery zawodowej. Na przestrzeni tych lat zdobył doświadczenie we wszystkich chyba dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu w Polsce.
Od kilku lat koncentruje swoją działalność na trzech zasadniczych obszarach:
• zajmuje się prawem nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji,
• pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu bieżącej działalności i rozwoju,
• negocjuje warunki wystąpienia wspólników ze spółek, doradzam w sporach między wspólnikami, reprezentuję spadkobierców w sporach ze spółką.
Dużą zawodową satysfakcję sprawia mu skuteczne rozwiązywanie problemów klientów. Jeszcze bardziej jednak ceni sobie taką współpracę, w której udaje się problemom zapobiegać. Jego podstawowym celem jest doradzanie klientom, jak problemów unikać i jak prowadzić biznes bezpiecznie, a spory rozwiązywać szybko i najlepiej polubownie.
Autor podcastu i bloga prawniczego www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl.

 

20 KWIETNIA, 11:00 – 13:00

Kancelarie tajne, niejawne i międzynarodowe.

AGNIESZKA KORYBCZAK MICHOŃ

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (Uniwersytet Warszawski) oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych (Uniwersytet K. S. Wyszyńskiego). Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Narodowym Centrum Kultury, Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Specjalista ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Autorka publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji. Wykładowca i konsultant w zakresie ochrony informacji niejawnych i obronności. Członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2017 – 2021). W ramach misji ONZ służyła w Libanie oraz pracowała w agendach na Timorze Wschodnim.

 

20 KWIETNIA, 13:00 – 15:00

Sygnalista w przedsiębiorstwie/organizacji – idea, cele, założenia.

AGNIESZKA GIERAŁTOWSKA – GIERSBERG

Absolwentka studiów podyplomowych „Master of Business Administration” oraz magister „Zarządzania i Marketingu” przy WSFIZ  w Białymstoku;   Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Białostocka Akademia Siatkówki”, członkini Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Wyróżniona statuetką „Diamenty Kobiecego Biznesu” w 2019r oraz certyfikatem „Rzetelna Firma”. Aktualnie studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek Bezpieczeństwo i Prawo. Od ponad 8 lat właścicielka firmy „Premium Finanse”. Swoją przygodę z finansami rozpoczęła w Deutsche Banku na stanowisku doradcy klienta firmowego. W miarę upływu lat, chęci zdobycia doświadczenia w wielu instytucjach finansowych dojrzała do otwarcia własnej firmy. Gwarancją zdobycia wielu klientów, było posiadanie bogatej oferty produktów, poczynając od kredytów, ubezpieczeń, leasingów, po inwestycje i nieruchomości. Odbyte szkolenia w wielu instytucjach ubezpieczeniowych i bezpieczeństwa pozwoliły rozszerzyć kwalifikacje pod kątem bezpieczeństwa transakcji i rzetelności. W życiu zawodowym jak i prywatnym stawia na: etyczne zachowanie, bezpieczeństwo, uczciwość, odpowiedzialność, przejrzystość.  Zainteresowania: genealogia, książka, historia Polski z okresu XX międzywojennego, militaria, sport, podróże.

 

 21 KWIETNIA, 09:00 – 11:00

Techniki/technologie obiektowego bezpieczeństwa kontrinwigilacyjnego.

ANDRZEJ GÓRALSKI

Prezes Zarządu firmy Agtes Serwis, która działa na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych od 1998 r. Nasza specjalność to wykonywanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa werbalizowanych informacji chronionych przed nieformalnymi działaniami inwigilacyjnymi.
Technologie oraz systemy bezpieczeństwa, które stosujemy, wynikają wprost z przepisów i ustaw dotyczących wymogów prawnych, stopnia zagrożenia, a także bezpośrednio z wymagań i oczekiwań naszych klientów. Oferujemy i wdrażamy najnowsze i najbardziej efektywne metody oraz środki zabezpieczające przed infiltracją techniczną werbalizowanych informacji chronionych.
Zajmujemy się również produkcją i dostawami urządzeń, które ze względu na gwarantowany sposób bezpieczeństwa znalazły uznanie naszych klientów i są powszechnie przez nich zamawiane.
Nasza załoga to zespół profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Sztandarowe produkty to:
– wykrywanie i lokalizacja urządzeń podsłuchowych
– kompleksowe zabezpieczanie pomieszczeń przed ulotem ujawniającej emisji elektromagnetycznej i akustycznej
– linia urządzeń Protektor, zabezpieczających przed podsłuchem oraz uniemożliwiających rejestrację audio.
Jesteśmy rekomendowanym członkiem, Polskiej Izby Ochrony oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji.

 

21 KWIETNIA, 11:00 – 14:00

Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych, w tym świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

ELŻBIETA BIŃCZYK

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący kadrę zarządzającą informacją w firmie na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.
Współpracuje, jako ekspert KSOIN w dziedzinie zarządzania informacjami, w tym informacjami prawnie chronionymi, z podmiotami zarówno w sferze gospodarczej jak i z instytucjami publicznymi. Posiada bogate własne doświadczenie zawodowe od 18 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Jako członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji, zajmującego się teoretycznym i praktycznym przygotowaniem specjalistów z dziedziny zarządzania informacjami, aktywizuje kobiety w tym obszarze udowadniając, że świat tajemnic i bezpieczeństwa to nie tylko „zaklęte męskie rewiry”.

 

21 KWIETNIA, 13:00 – 15:00

Wywiad i kontrwywiad ekonomiczny w nowoczesnym podmiocie gospodarczym.

gen. PAWEŁ PRUSZYŃSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Oficerskiej w Legionowie.
Były Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie, były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, były Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Łódzkiego, ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (nr 2/2013).
Wykładowca akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.
W swojej działalności biznesowej pełnił i nadal pełni, funkcję w spółkach akcyjnych i z o.o. jako członek zarządów oraz członek kierownictwa spółek na terenie Polski jak i poza jej granicami.

 

22 KWIETNIA, 11:00 – 13:00 

Zadania obronne przedsiębiorców. Szczególna ochrona obiektów.

mjr ANDRZEJ CHŁOPECKI

Emerytowany oficer Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej. Zawodową służbę wojskową pełnił na stanowiskach dowódczo-sztabowych, związanych z gotowością bojową i mobilizacyjną. Obecnie specjalista ochrony informacji niejawnych, zadań obronnych i obrony cywilnej. Praktyk w zakresie realizacji zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców oraz w samorządzie gminnym i powiatowym. Od 20 lat kieruje komórkami organizacyjnymi, najpierw w administracji samorządowej a obecnie w przemyśle, odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań obronnych oraz ochronę informacji niejawnych. Wykładowca i konsultant szkoleń w zakresie obronności.

 

22 KWIETNIA, 11:00 – 13:00

ABC ochrony danych osobowych – praktyczne aspekty.

mec. JAROSŁAW WYRWA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996 r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada – Małgorzata Pundyk-Glet w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.

 

22 KWIETNIA, 11:00 – 13:00

Cyberbezpieczeństwo w czasach pandemii. Jak nie dać się złowić hakerom, wykorzystanie nowych technologii.

PIOTR SŁUPCZYŃSKI

Ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji. Absolwent studiów MBA na Wydziale Informatyki w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Wyznawca postawy proaktywnej oraz posiadający niską tolerancję nudę. Od 2009 roku prowadzący własną firmę „Usługi Informatyczno – Edukacyjne” wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr 2.14/00170/2020.
Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” (2015r.) oraz absolwent Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu „Prawa dowodowego i nauk pokrewnych” (2011 r.).
Od ponad dwudziestu lat związany z bezpieczeństwem informatycznym. Od piętnastu lat zajmujący się ochroną informacji niejawnych, biznesowych i osobowych.
Zaangażowany szkoleniowiec zajmujący się podnoszeniem świadomości uczestników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, cyberbezpieczeństwa, socjotechnik itp.
Uczestnik i prelegent w specjalistyczny szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach, kongresach. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez różne instytucje.