Zostań Liderem Bezpieczeństwa Narodowego

Podczas uroczystej gali w trakcie VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 4 października br. zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego naszego kraju.

Już dziś można ubiegać się o ten zaszczytny tytuł.

Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, związanych z bezpieczeństwem gospodarczym, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za odpowiedni poziom bezpieczeństwa i porządek publiczny.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i kierowników wydziałów spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

Podczas uroczystej gali zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego naszego kraju.

Termin: 4-6 października 2017 r.

Miejsce: Bielsko-Biała, Hotel Dębowiec

Udostępnij: