XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA

Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA BEŁCHATÓW, które odbędzie się 4-6 września 2017 r. w Bełchatowie.

Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował insp. Dariusz Deptała, Dyrektor Regionalny KSOIN w Warszawie, który omówi temat „Cyberprzestępczość i terroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski”.

W programie m.in.:

Dzień pierwszy 4 września br.:
PANEL WPROWADZAJĄCY: Budujemy energetykę
FORUM ENERGETYCZNE: Zmieniamy się. Ewolucja to czy już rewolucja?
PANEL TECHNICZNY: Unowocześniamy się
DEBATA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ: Współpracujemy – korzyści i bariery we współpracy inwestora, wykonawcy i nauki
DEBATA CIEPŁOWNICZA: Rozwój centralnych systemów ciepłowniczych – systemowe recepty na niską emisję

GALA ENERGETYKI

Dzień drugi 5 września br.:
PANEL I Inwestujemy cz. 1
PANEL II: Dbamy o środowisko cz. 1
PANEL III: Jesteśmy efektywni
PANEL IV: Inwestujemy cz. 2
PANEL V: Dbamy o środowisko cz. 2
PANEL VI: Bądźmy bezpieczni
PANEL VII: Modernizujemy energetykę dla środowiska
PANEL VIII: Stajemy się innowacyjni
PANEL IX: Modernizujemy ciepłownictwo

Dzień trzeci 6 września br.:
WYCIECZKI TECHNICZNE

Pobierz Program Sympozjum

Udostępnij: