X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego przeniesiona została na marzec 2021 r.

Uwzględniając narastające zagrożenie epidemiologiczne i wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem w kraju, po konsultacji z zaproszonymi na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego gośćmi i wykładowcami, podjęliśmy decyzję o zmianie jej terminu na marzec 2021 r.

Dziękujemy za gotowość uczestnictwa w obradach.

Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, podczas której poruszymy tematykę zagrożeń pandemią dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

– zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,

– operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,

– podlegających obowiązkowej ochronie,

– szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,

– o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

oraz:

– właścicieli firm i osób funkcyjnych MŚP odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biznesu,

– jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 Szczegóły i zapisy na obrady: https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

Cele konferencji

 1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 2. Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
 5. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej w tym również koronawirusem COVID-19
 7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji

 1. Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.
 2. Światowe trendy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego w czasach pandemii.
 3. Społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.
 4. Świat i Polska w czasach pandemii – uczymy się żyć i funkcjonować w tym stanie.
 5. Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym państwa.
 6. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – bieżące problemy i zagrożenia.
 7. Biały wywiad i wroga penetracja zagraniczna gospodarki narodowej.
 8. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 9. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 10. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie ich bezpieczeństwem.
 11. Cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
 12. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
 13. Baśń o straszliwym smoku, czyli bezpieczeństwo 5G.
 14. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – doświadczenia, uwagi i ocena.
 15. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.
 16. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 17. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie.
 18. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
 19. Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów.
 20. Debata nt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Termin: 19-20 października 2020 r.

Miejsce: AMW Rewita w Ryni ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi

 

Zapisy: https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

Plan Konferencji w Ryni 19-20.X.2020