Wyrok za wydanie Poczcie Polskiej danych osobowych przed wyborami kopertowymi.