Wyrok za spam. Sąd przyznał zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych