Wyrok za spam. Sąd przyznał zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli skazał spamerów na karę 500 złotych zadośćuczynienia dla jednej osoby za jedną tylko wiadomość. Jeżeli lawina pozwów ruszy, może to zmienić liczbę śmieciowych e-maili.

W uzasadnieniu Sąd uznał: „Nawet jednorazowa wiadomość stanowiąca tzw. spam prowadzi do naruszenia dóbr osobistych takich jak spokój wewnętrzny człowieka, prywatność czy swoboda korespondencji.”

Pozywający wykazał, iż nie wyrażał zgody na przesyłanie informacji handlowych, zwłaszcza za pośrednictwem poczty e-mail. Wskazywał też, że spam uniemożliwia mu sprawne korzystanie z komputera i telefonu. Ponadto wiadomości miały burzyć jego spokój wewnętrzny, a on sam był zmuszony do ciągłego kasowania przychodzącego spamu, co zajmowało mu nie tylko jego czas wolny, ale rodziło również ryzyko omyłkowego skasowania ważnych dla niego informacji. W ocenie powoda spam naruszał jego dobra osobiste w postaci prawa do wolności, prawa do prywatności oraz prawa do nienaruszalności psychicznej. Wskazał również, że tego typu zachowania, niezgodne z obowiązującym prawem, nie mogą być tolerowane.

Fakt, iż w adresie e-mail nie wskazano imienia i nazwiska powoda nie jest okolicznością świadczącą o tym, że odbiorca wiadomości nie jest osobą fizyczną. Ustawa 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne nie wymaga, aby oznaczenie osoby fizycznej było równoznaczne z podaniem w adresie poczty elektronicznej jej danych osobowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie budują listy mailingowej i kupują gotowe pakiety danych, wysyłając ofertę handlową narażają się na karę grzywny lub zasądzenia kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Uważajmy więc, na wyrażane zgody podczas różnych rejestracji, czy zawieraniu umów, gdyż może się okazać, że spam otrzymujemy „na własne życzenie”.

Pamiętajmy, że udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również adres e-mail) mamy prawo cofnąć.

Elektroniczna skrzynka pocztowa posiada funkcje służące do blokowania niechcianych nadawców, oznaczania wiadomości i kierowania ich automatycznie do folderu spam. Korzystając z tych funkcji uciążliwe maile nie będą nas tak bardzo dokuczliwe.