Wyjątkowy Jubileusz 70 lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Wyjątkowy Jubileusz 70 lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach z udziałem znakomitych gości, które uwiecznił red. Roberta Pilszaka z miesięcznika Europerspektywy, a ja miałem wielki zaszczyt uhonorować „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” dr. n. med. Stanisława Dyląga – dyr. RCKiK. Wśród dostojnych gości: Barbara Doniak, Jarosław Wieczorek,  Marcin Krupa, Leszek Boniewski, Jan Sarna – dyr. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i. prof. Zbigniewa Religi i inni…

Udostępnij: