Wydajemy Panteon w formie albumu

Wkrótce planujemy wydanie w formie albumu Panteonu osób uhonorowanych „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” oraz „Pierścieniem Patrioty”.

Każda firma lub organizacja może ubiegać się o umieszczenie jej nazwy i logo w Panteonie. Będzie dla nich przygotowana specjalna, ozdobna karta – mecenasi wydania.

„Pierścień Stulecia Niepodległości RP” i „Pierścień Patrioty” to unikatowe sygnety, którymi honorowane są osoby fizyczne i prawne przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki, propagowania patriotyzmu, budowania pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny oraz za zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju. Uhonorowanie „Pierścieniami” jest wyrazem szacunku, wdzięczności, a także symbolem uznania dla patriotycznej postawy i wkładu w budowanie nowoczesnego państwa polskiego.

Aktualnie najważniejsi uhonorowani to m.in.: Aleksander Kwaśniewski – b. Prezydent RP, Jerzy Buzek – b. Premier, Janusz Steinhoff i Janusz Piechociński – b. Wicepremierzy, Barbara Dolniak – b. Wicemarszałek Sejmu, Janusz Onyszkiewicz – b. Minister Obrony Narodowej, a także powstańcy warszawscy, działacze państwowi i społeczni, generałowie i oficerowie WP, przedsiębiorcy, sportowcy, ludzie nauki i kultury oraz księża i biskupi.

„Pierścienie” znajdują się w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum im. gen. Władysława Andersa oraz Zbiorach Sztuki Wotywnej Jasnej Góry w Częstochowie. Grały już w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzyskując ponad 45 tys. złotych.

Miło nam poinformować, że posiadamy pokazową, jeszcze próbną wersję albumu z osobą Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który można obejrzeć w naszym biurze lub na naszych stronach internetowych i profilach społecznościowych.

W związku z przygotowaniami do wykonania ostatecznej wersji Panteonu zwracamy się do osób uhonorowanych z prośbą o przysłanie odpowiedniego zdjęcia dobrej jakości, najlepiej w cyfrowej wersji oraz opis swojej osoby ok. 100-150 znaków do zamieszczenia pod fotografią, na adres biuro@swbn.pl lub  biuro@ksoin.pl.

Planujemy, aby każda osoba wyróżniona „Pierścieniem” miała swój zindywidualizowany egzemplarz ze swoim zdjęciem na pierwszej karcie, podobnie jak Prezydent Aleksander Kwaśniewski.