Jesteśmy inicjatorem powołania Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu

Wpisujemy się aktywnie w działalność Krajowej Izby Gospodarczej, która jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.
65 Izb branżowych
59 Izb regionalnych
18 Izb bilateralnych
14 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje)

Z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN, Krajowa Izba Gospodarcza powołała nowy „Komitet Bezpieczeństwa Biznesu”.
Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w ponad 20 Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Udostępnij: