Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

Znamy już terminy Warsztatów dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

26-28 marca 2018 r. Spała

6-8 czerwca 2018 r. Zakopane

Warsztaty adresowane są zwłaszcza do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych międzynarodowych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Zagadnienia tematyczne:

1. Ochrona prawna i fizyczna informacji niejawnych w ramach NATO, Unii Europejskiej, w międzynarodowych relacjach bilateralnych – prawo, reguły, praktyki.

2. Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej – definicje, podstawy prawne, przepisy, regulacje.

3. Ochrona narodowych informacji niejawnych wymienianych w ramach DWUSTRONNYCH UMÓW międzynarodowych oraz ESA.

4. Ochrona informacji niejawnych NATO:

  • dokument C-M(2002)49 z dnia 17 czerwca 2002 r. – „Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (z późn. zm.) oraz dyrektywy wykonawcze:
  • AC/35-D/2000 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Osobowego;
  • AC/35-D/2001 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Fizycznego;
  • AC/35-D/2002 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Obiegu Informacji;
  • AC/35-D/2003 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Przemysłowego;
  • AC/35-D/2004 – Dyrektywa podstawowa INFOSEC;
  • AC/35-D/2005 – Dyrektywa zarządzania INFOSEC w systemach teleinformatycznych (CIS).

5. Ochrona informacji niejawnych w UNII EUROPEJSKIEJ:

  • Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 23 września 2013 roku (2013/488/UE);
  • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 marca 2015 roku (2015/444/UE,Euratom.

6. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej – międzynarodowej.

7. Plan organizacji kancelarii tajnej – międzynarodowej – ĆWICZENIE.

8. Regulamin kancelarii tajnej – międzynarodowej – ĆWICZENIE.

9. Regulamin czytelni – ĆWICZENIE.

10. Zasady prowadzenia ewidencji kancelarii tajnej międzynarodowej
ĆWICZENIE.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Udostępnij: