Uwaga dyrektorzy i rodzice dzieci w wieku szkolnym!

Ile danych osobowych przechowuje się i przetwarza każdego dnia w szkołach i placówkach oświatowych? Nie są to tylko dane uczniów i pracowników szkoły, lecz także rodziców i prawnych opiekunów uczniów. Poznaj zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w szkole – sprawdź kto, gdzie, kiedy i za czyją zgodą może dysponować danymi osobowymi. Poradnik prezentujemy poniżej.

Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych

Źródło: www.giodo.gov.pl

Zapraszamy na szkolenia z ochrony danych osobowych, szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych/