Szkoleniowy październik w KSOIN

 W dniach 7-11 października zapraszamy do AMW Rewita w Ryni:
📍 07 – 09.10 Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO
📍 07 – 11.10 Kurs dla archiwistów I stopnia
📍 07 – 11.10 Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych
📍 07 – 09.10 Szkolenie obronne
📍 09 – 11.10 Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka
📍 09 – 11.10 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych
📍 09 – 11.10 Warsztaty z archiwizacji dokumentów
📍 09 – 11.10 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych
📍 09 – 11.10 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

W dniach 21-25 października będziemy na szkoleniach w Bielsku-Białej w Hotelu Dębowiec:
❗️ 21 – 25.10 Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych
❗️ 21 – 23.10 Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych
❗️ 21 – 23.10 Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
❗️ 23 – 25.10 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych
❗️ 23 – 25.10 Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony
❗️ 23 – 25.10 Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II