Szkolenie uzupełniające dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób posiadających doświadczenie w pracy jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne (tylko w zakresie ewentualnych zmian aktualnych przepisów), wymianę doświadczeń uczestników w zakresie pracy kancelarii, przebytych kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp. oraz zajęcia praktyczne – według propozycji słuchaczy.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa.

Plan ramowy

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (10 godzin)

 • Przypomnienie podstawowych pojęć, definicji oraz postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach lub zmian w ich interpretacji.
 • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii – wymiana doświadczeń z udziałem wykładowcy i uczestników.
 • Przegląd materiałów niejawnych i sposób jego dokumentowania.
 • Dyskusja dotycząca pokontrolnych zaleceń i uwag ABW dot. funkcjonowania kancelarii.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  (10 godzin). Poniżej proponowana tematyka zajęć - możliwość modyfikacji według potrzeb i sugestii uczestników.

 • Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
 • Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
 • Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
 • Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
 • Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
 • Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokółu zniszczenia).

Najbliższe terminy szkoleń

 • Brak wydarzeń