STULECIE POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 15 Komitetach. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. 
Prezes KSOIN i SWBN  płk Tadeusz Koczkowski pełni funkcję przewodniczącego KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU.
Do zakresu działań Izby należy zwłaszcza:
-wspieranie i pomoc przedsiębiorcom krajowym w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego;
-podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz planowanych decyzji rządowych dotyczących ważnych spraw dla gospodarki i biznesu z zakresu bezpieczeństwa biznesu;
-odejmowanie problematyki bezpieczeństwa biznesu i jego znaczenia w rozwoju gospodarczym kraju, szczególnie w obszarach: tajemnica przedsiębiorstwa, poufność informacji, problem nieuczciwej konkurencji, ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Najbliższe zebranie Komitetu planujemy na 9 listopada.

Udostępnij: