Środkowoeuropejskie kontrwywiady o zagrożeniu ze strony rosyjskich służb.

Środkowoeuropejskie służby kontrwywiadowcze różni wiele, choćby ze względu na odmienne interesy strategiczne poszczególnych państw. Łączy je jednak wspólna historia i silne związki z rosyjskim aparatem bezpieczeństwa. Początek lat 90’ ubiegłego wieku to próby – podejmowane z różnym efektem – uwolnienia się z rosyjskiej strefy wpływów. Jednak w miejsce obszaru penetracji służb państw bloku środkowoeuropejskiego, z którego przynajmniej teoretycznie Rosjanie zmuszeni byli do cofnięcia się, pojawił się inny czynnik – nie mniej groźny. Energetyka – czyli klucz do gospodarek państw byłego bloku wschodniego. Te dwa elementy są nierozerwalnie ze sobą splecione. I mimo, iż od transformacji minęły niemalże trzy dekady, problem Rosji powraca z nową siłą, choć może tak naprawdę nigdy nie minął?

Źródło: http://www.energetyka24.com/591619,srodkowoeuropejskie-kontrwywiady-o-zagrozeniu-ze-strony-rosyjskich-sluzb-aspekt-energetyczny-raport

Udostępnij: