Spotkanie autorskie z gen. Mieczysławem Bieńkiem

Polecamy książkę WOJSKA POWIETRZNODESANTOWE – historia, przeznaczenie, udział w operacjach bojowych.

Autorzy:
Mieczysław BIENIEK
Mieczysław BIENIEK junior
Sławomir MAZUR

Spotkanie autorskie odbędzie się 3 września br. o godz. 14.30 na targach MSPO, stoisko B-65.

Książka pokazuje niezwykłą historię wojsk powietrznodesantowych ich przeznaczenie, koncepcje użycia jak i udział w operacjach bojowych. Składa się z czterech rozdziałów i kompleksowo traktuje nie tylko problematykę samych wojsk powietrznodesantowych, ale i problemy współczesnego bezpieczeństwa, przybliża zadania Sił Zbrojnych jak i przedstawia pewne trendy rozwojowe związane ze współczesnymi zagrożeniami. W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki sił zbrojnych i ich udziału we współczesnych operacjach. W jego pierwszej części znajduje się teoretyczne wprowadzenie w problematykę sił zbrojnych, ich roli i zadań w systemie bezpieczeństwa państwa i w środowisku międzynarodowym.