Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz wygłosi wykład podczas jesiennej Konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz podczas obrad omówi temat ,,Analiza możliwości przygotowania ludności do reagowania na zagrożenia infrastruktury krytycznej w wymiarze regionalnym”. 

Pani Profesor jest ekspertem w problematyce dotyczącej ochrony ludności, mienia i obiektów, obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa społecznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, prof. nadzw. w Wojskowej Akademii Technicznej