Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawuje patronat nad Kongresem