Prezes UODO ma wątpliwości związane ze zbyt szerokim zakresem danych, jakie mają być ujawniane w oświadczeniach majątkowych.