Książka z materiałami XII Kongresu

Jest już dostępna książka z materiałami XII Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Kongres, nad którym patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Dolnośląskiego, odbył się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2016 r. w Szklarskiej Porębie.
W tegorocznej książce, pod redakcją naukową pani Anny Nastuły, znajdują się także informacje o wyróżnionych laureatach konkursu „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” oraz imienna lista
uczestników wydarzenia.
Tradycyjnie już, książkę otrzymają wszyscy uczestnicy Kongresu oraz przekażemy ją do Biblioteki Narodowej, bibliotek uniwersyteckich, Sejmu, Senatu i wybranych urzędów administracji rządowej. Kolportowana będzie także
wśród uczestników naszych szkoleń i wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem informacji.

Poniżej prezentujemy tytuły artykułów, które znajdują się w książce z materiałami kongresowymi. Zapraszamy na premierę tegorocznego wydania do Zakopanego.

Jolanta Wilsz
Wpływ czynnika ludzkiego na operacje dokonywane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmach.

Kazimierz Ślusarczyk
Doświadczenia oraz praktyczne uwagi dotyczące funkcjonowania systemu ochrony i bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej.

Maciej Marczyk
Bezpieczeństwo informacji w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych.

Marek Anzel
Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.

Ryszard Jedlecki
Planowanie w ochronie informacji, w tym plan ochrony informacji niejawnych na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Marek Anzel
Czy we właściwy sposób przechowujemy materiały „zastrzeżone”?

Jan Ilczuk
Fale elektromagnetyczne czynnikiem ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych i biznesowych.

Maciej Jędrzejewski
Fikcja, która staje się rzeczywistością.

Monika Domino-Wolańczyk
Pracodawca w przededniu reformy prawa ochrony danych osobowych. Jaki wpływ na przetwarzanie danych osobowych będą miały nowe unijne przepisy w firmie/instytucji.

Tomasz Borkowski
Cała prawda o tzw. ustawie inwigilacyjnej, a poziom bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Monika Domino-Wolańczyk
Ochrona własności intelektualnej- przegląd najciekawszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych i administracyjnych.

Edward Kotowski
Wywiad PRL a wznowienie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

Książka z materiałami XII Kongresu już we wrześniu będzie miała swoją premierę podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiamy Państwu fragmenty recenzji prof. dr hab. Jolanty Wilsz oraz prof. dr fab. Jana Ilczuka.

„Publikacja jest wartościowa poznawczo i cenna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się ochroną informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Autorzy zgodnie podkreślają, iż w ostatnim czasie zaszły zasadnicze zmiany w zakresie tej problematyki i podnoszą spójne merytorycznie postulaty kolejnych zmian, ukierunkowanych na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.”
Jolanta Wilsz

„Książka powinna być szeroko udostępniona jako publikacja naukowa, a także jako pomoc dydaktyczna dla uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń, jak i studentów studiów podyplomowych. O ponadprzeciętnych walorach recenzowanej monografii stanowią głównie: aktualność i ranga podjętej problematyki, skład zespołu autorskiego, wysoki poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych artykułów, ponadto profesjonalna redakcja naukowa książki wpływająca na jej spójność.”
Jan Ilczuk

Udostępnij: