Porady biznesowe

Ponad połowa (54 proc.) funkcjonujących w naszym kraju mikroprzedsiębiorstw to firmy usługowe. Jak wynika z badania zrealizowanego przez SMEO i ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, aż 44 proc. z nich borykało się w ciągu ostatnich dwóch lat z problemami finansowymi. Nierzadko na własne życzenie. Okazuje się bowiem, że to właśnie firmy usługowe są tymi, które najczęściej lekceważą tak kardynalny element biznesowej higieny jak sprawdzenie wiarygodności kontrahenta.

Dane GUS wskazują, że w 2017 roku działały w naszym kraju przeszło 2 mln mikroprzedsiębiorstw, czyli firm, w których zatrudnienie znajduje maksymalnie 9 osób. Mikrofirmy to aż 96 proc. ogółu przedsiębiorstw, a trzy na cztery działają w branży usługowej i handlowej.

Wizerunek przede wszystkim

Z jakich rozwiązań korzystają przedsiębiorcy, gdy wpadną w finansowe tarapaty? Z badania wynika, że ponad jedna trzecia mikroprzedsiębiorców z sektora usług uzupełnia braki na koncie z własnych, prywatnych środków. Na tle firm produkcyjnych czy handlu, po to rozwiązanie najczęściej sięgają firmy usługowe. Co czwarta wspiera się kredytem lub korzysta z linii kredytowej. Co piąta decyduje się na pożyczanie pieniędzy od znajomych lub opóźnianie płatności względem dostawców.

Firmy usługowe uruchamiają też środki z rezerwy firmowej, obniżają koszty produkcji i najrzadziej ze wszystkich mikrofirm korzystają z usług windykacyjnych.

Dobrze ufać, lepiej sprawdzać

Jednym ze sposobów na uniknięcie potencjalnych problemów, jest sprawdzanie wiarygodności kontrahentów. Dlatego co trzecia firma usługowa poszukuje opinii o partnerze u znajomych lub w branży, analizuje informacje dostępne w internecie lub sprawdza, czy firma nie widnieje w KRD. Co siódmy właściciel analizuje KRS firmy, sprawdza kondycję finansową w BIK-u lub korzysta z wywiadowni gospodarczej takiej, jak ERIF BIG. Na tle wszystkich mikrofirm wyraźnie najmniejszą ostrożnością wykazują się właśnie przedsiębiorstwa usługowe.

Tekst publikujemy za serwisem firma.egospodarka.pl

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, organizator Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu,  przyznaje wybranym firmom Rekomendację Wiarygodności Biznesowej.