LIDERZY 2016

30  maja 2016 r. podczas uroczystej Gali XII Kongresu przyznaliśmy tytuły LIDER OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH. Szablami Oficerskimi uhonorowani zostali:

kmdr Marek ANZEL – Specjalista ds. OIN

Tomasz BORKOWSKI – b. sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

płk Tadeusz BROL  – Pełnomocnik ds. OIN w ERA Sp. o.o

insp. Dariusz DEPTAŁA – Dyrektor Regionalny KSOIN w Warszawie

Beata DRZAZGA – Prezes Zarządu BETA MED

prof. dr hab. Jan ILCZUK – Kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki UŚ

Marcin MISTARZ – Prezes Zarządu MARTECH PLUS

płk Kazimierz ŚLUSARCZYK – Dyrektor Regionalny KSOIN w Krakowie

Agnieszka GOGÓL URBANEK – Wiceprezes Zarządu ATOS Sp. z o.o.

Aleksander ODRZYWOLSKI – Pełnomocnik ds. OIN w TAURON WYTWARZANIE S.A.

Tytuł GRAND PRIX oraz Miecz Szczerbiec otrzymał prof. dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Prodziekan ds. naukowych WSP w Szczytnie

Tradycyjnie przy takiej okazji Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych podejmując stosowne uchwały postanowił nadać godność członka honorowego, przyznać złotą odznakę oraz wydać zaświadczenia eksperta. Wyróżnienia te na stałe wpisane są już w historię naszego Stowarzyszenia. GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO otrzymali: Krzysztof LIEDEL – Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Wiesław LINOWSKI – Specjalista ochrony informacji. ZŁOTĄ ODZNAKĘ KSOIN przyznano Katarzynie DĄBROWSKIEJ – Redaktor Miesięcznika Ochrona Mienia i Informacji. Natomiast ZAŚWIADCZENIE EKSPERTA KSOIN wręczono płk dr inż. Maciejowi MARCZYKOWI – Kierownikowi Zakładu Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni AON oraz ppłk Ryszardowi JEDLECKIEMU – Pełnomocnikowi ds. OIN w Sądu Administracyjnego w Gliwicach i dr Franciszkowi KRYNOJEWSKIEMU – Autorowi książek z tematyki obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

KSOIN przyznało również REKOMENDACJE, które otrzymali MARTECH PLUS oraz Pan Maciej JĘDRZEJEWSKI.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym gratulujemy.