KSOIN patronuje Konferencji „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”

KSOIN sprawuje patronat nad konferencją „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”. Konferencja odbędzie się 9 maja 2017 r. w Warszawie.

Tematyka konferencji:

I. Od edukacji do sprawnej organizacji – katastrofa i ograniczanie jej skutków.
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
kryzysowym.
1. Obieg informacji i komunikacja służb – systemy łączności, aplikacje.
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji:
A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu:
– technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym – perspektywy i zagrożenia
– zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
B. Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.

Więcej o konferencji: http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-2

Udostępnij: