Krótko i na temat o VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN organizuje   kolejną już VIII edycję Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się w dniach 3 – 5 października br. w Hotelu Ossa Congress & Spa. Tegoroczne wydarzenie jest szczególne ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisanie Konferencji do rządowego programu ,,Niepodległa”.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw  zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo obronnym oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

Podczas obrad Konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień ekspertów jak i praktyków, którzy omówią m. in. najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa państwa. Zaplanowana tematyka dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa narodowego obejmuje między innymi zagadnienia: polityki bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów danych osobowych, zarządzania kryzysowego, wpływu kryzysów finansowych, czy też aktualne cyberzagrożenia.

Konferencję rozpoczniemy dwoma niezwykle aktualnymi tematami: „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”, które przedstawi gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca Ministra Obrony Narodowej oraz „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu”, które omówi płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo – dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej. Podczas Konferencji nie może zabraknąć dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy jaką jest sztuczna inteligencja, którą w kontekście ochrony informacji przybliży wszystkim p. Andrzej Lewiński – b.  zastępca GIODO (obecnie UODO). W ostatnim dniu wydarzenia zostaną omówione zagadnienia z ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, a jedną z poruszanych kwestii będą aktualne doświadczenia z wdrażania rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO w firmach i instytucjach. Wśród prelegentów będą m. in.: prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, członek Polskiej Akademii Nauk, Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej oraz członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, dr Tamara Rud – Przewodnicząca Polsko – Izraelskiego Konsorcjum ds. Cyberbezpieczeństwa, Prezydent COSMO.IQ, prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz – naukowiec w Wojskowej Akademii Technicznej, p. Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa Cyfryzacji i inni.

            Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą: Otylia Jędrzejczak założycielka i prezes Fundacji swojego imienia, najbardziej utytułowana polska pływaczka, mistrzyni olimpijska oraz Olgierd Łukaszewicz założyciel i prezes Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”, aktor teatralny i filmowy. Konferencję swoją obecnością zaszczyci również gość specjalny admirał floty Ryszard Łukasik – b. dowódca Marynarki Wojennej, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP.

Podczas Konferencji odbędzie się Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków” moderowana przez b. posła Stanisława Wziątka, a także Sesja tematyczna pt. „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” moderowana przez dr Krzysztofa Gawkowskiego – dyrektora Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Program Konferencji przewiduje również praktyczne pokazy i prezentacje nowoczesnych technologii mających zastosowanie w bezpieczeństwie narodowym.

Konferencję uświetni Gala, na której ogłosimy zwycięzców konkursu ,,Lider Bezpieczeństwa Narodowego” oraz uhonorujemy nominowanych gości okolicznościowym „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”. Tym wyjątkowym wyróżnieniem są honorowane osoby, które walczyły o niepodległość naszego państwa i działały na rzecz jego suwerenności,  zasłużyły się dla bezpieczeństwa kraju oraz wniosły  istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny na świecie. Uroczystą galę uświetni występ pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu ,,Dragon Young” z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pod kierownictwem artystycznym Beaty Burczak.

Nad Konferencją patronaty sprawują:

– patronat strategiczny: Remontowa Holding S.A.,

– patronat honorowy: Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowa Izba Gospodarcza, Klub Integracji Europejskiej, Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP, Regionalna Izba Gospodarcza, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna,

– patronat medialny: telewizja TVS, miesięcznik Europerspektywy, magazyn Przedsiębiorcy@eu, portal-mundurowy.pl, Ochrona Mienia i Informacji, Radio Poznań, Radio Kielce.

Na Konferencji będzie obecna TVS, która zapowiedziała relacje telewizyjne z przebiegu obrad.