Jubileusz ks. gen. Stanisława Rospondka

Telewizja TVS przygotowała reportaż poświęcony jubileuszowi ks. gen. Stanisława Rospondka, wyróżnionego przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego „Pierścieniem Patrioty” i „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”.

Uroczystości jubileuszu 80. urodzin oraz 55-lecie posługi kapłańskiej odbyły się 27 czerwca w Częstochowie. Mieliśmy przyjemność i honor uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Dziękujemy całej ekipie Telewizji TVS, a w szczególności Pani Dyrektor Małgorzacie Piechoczek, Annie Kuś i Dominice Bem.