I KRAJOWY ZJAZD PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – XIII Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na I Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych organizowany w ramach XIII Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony. Obrady adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, byłych i aktualnych pracowników pionów ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz inne osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji. Podczas obrad omówimy między innymi aktualne problemy związane z funkcjonowaniem pionów ochrony, ich roli i zadań w kontekście występujących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych. Do udziału w Forum zaprosiliśmy uznanych praktyków i wybitnych ekspertów z tematyki ochrony informacji niejawnych.

Zjazd został wpisany do kalendarza wydarzeń oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Termin: 12-14 grudnia 2018 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.