Harmonogram szkoleń w I półroczu 2019 roku

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM SZKOLENIOWYM W I POŁOWIE 2019 R.

 

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

27-28 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

 

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

 

Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

25 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

25-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-17 maja 2019 r. Zakopane

10-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

 

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

27-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

 

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

27-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

12-14 czerwca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

Nowy zawódSpecjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110

25 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-28 czerwca 2019 r. Zakopane

 

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

 

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

18-20 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

 

Inspektor Ochrony Danych. Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych

25-27 lutego 2019 r. Szczyrk

25-27 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

 

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

27-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

 

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

 

Warsztaty – procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

 

Szkolenie obronne

18-20 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

 

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-26 czerwca 2019 r. Zakopane

 

NOWOŚĆ! Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

25-27 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

6-8 marca 2019 r. Szczyrk

15-17 maja 2019 r. Zakopane

 

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

 

Kurs archiwistów I stopnia

25 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-28 czerwca 2019 r. Zakopane

 

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

 

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

 

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

 

Indywidualne konsultacje i szkolenia na zamówienie

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

 

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIOWY W I POŁOWIE 2019 r.