Gratulacje z okazji XV Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Z okazji XV Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych otrzymaliśmy gratulacje od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Dziękujemy za przekazane wyrazy uznania.