Facebook, biometria i dane osobowe

Danymi biometrycznymi nazywamy dane opisujące nasze cechy fizyczne w sposób umożliwiający zweryfikowanie tożsamości danej osoby. Najbardziej typowymi danymi biometrycznymi są wizerunek twarzy oraz linie papilarne. Funkcja rozpoznawania twarzy użytkowników portalu społecznościowego na zdjęciach polega na algorytmie, który przetwarza zeskanowaną twarz danej osoby na dane cyfrowe pozwalające stworzyć cyfrowy wzorzec twarzy danej osoby, umożliwiające zidentyfikowanie jej na kolejnych fotografiach. Ten zapisany cyfrowy wzorzec twarzy danej osobowy niewątpliwe stanowi dane biometryczne. Należy pamiętać, że polskie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych zawierają bardzo szeroką definicję tego, co można uznać za dane osobowe. Są nimi wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. W takim przypadku nie budzi wątpliwości, że zeskanowany obraz twarzy stanowi dane osobowe, nawet przetwarzany w oderwaniu od innych danych identyfikujących daną osobę, gdyż zawsze umożliwia zidentyfikowanie tej osoby. Tutaj dodatkowo dane te są przetwarzane w bezpośrednim powiązaniu z danymi takimi jak imię i nazwisko.

 

Źródło:

Kliknij i przeczytaj artykuł