EUROPOLTECH 2015

Podczas Targów EUROPOLTECH 2015 Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych wyróżniło „Laurem innowacyjności w ochronie informacji” Firmę ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. – za rozwiązania kryptograficzne dla sfery cywilnej i wojskowej. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego uhonorowało natomiast Szablą Oficerską Pana kmdr. Marka Buczkowskiego – Dyrektora Projektu EUROPOLTECH.
Wśród wyróżnionych znalazł się równie Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. – Andrzej Kasprzak, który otrzymał wyjątkową odznakę, a gen. Paweł Pruszyński odebrał „Pakt dla innowacyjności w ochronie informacji” podpisany w marcu podczas Konferencji SAFETY & SECURITY.