Europejscy rzecznicy danych wydali wytyczne do unijnego rozporządzenia

Grupa Robocza Art. 29, organizacja skupiająca organy ds. ochrony danych osobowych z całej Unii Europejskiej, wydała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczą one pozycji i zadań inspektora ochrony danych, który zastąpi obecnego administratora bezpieczeństwa informacji.
Źródło: https://www.experto24.pl/firma/ochrona-danych-osobowych/europejscy-rzecznicy-danych-wydali-wytyczne-do-unijnego-rozporzadzenia.html?cid=K000KN