Dzień Ochrony Danych Osobowych

W tym roku po raz 15. obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy, uznając potrzebę pogodzenia fundamentalnych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi.

Dzień ten ustanowiony został dla zaznaczenia wagi właściwej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było nadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także uświadomienie o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach. Ma on zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie, a przede wszystkim bezpieczeństwa osobistego.

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych wszystkim Inspektorom Ochrony Danych życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Ochrona danych osobowych – RODO