Dziękujemy za udział w I Zjeździe Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

W dniach 12-14 grudnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się I KRAJOWY ZJAZD PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH i jednocześnie kontynuowaliśmy obrady Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Wydarzenie było adresowane do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

W czasie Forum pokazaliśmy m.in. najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm i instytucji.

Podczas wieczornych uroczystości wyróżniliśmy buzdyganem osoby zasłużone dla ochrony informacji, a także uhonorowaliśmy wybitne osobowości Szablą Oficerską, „Pierścieniem Patrioty” i „Pierścieniem Niepodległości”.

OSKAR OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – BUZDYGAN został przyznany:

 • kmdr. por. Markowi Anzelowi
 • Pionowi Ochrony Informacji Niejawnych Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.

w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz ochrony informacji niejawnych

SZABLA OFICERSKA została przyznana 

kpt. BEACIE JACHYMSKIEJ

 w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa z okazji 100 – lecia niepodległości RP

 

PIERŚCIENIEM  PATRIOTY uhonorowani zostali:

 • Jarosław Bartniczuk – Prezes Zarządu Interquard Sp. z o.o., zdobywał doświadczenie pracując na polu technicznych zabezpieczeń najważniejszych osób i obiektów rządowych w kraju i zagranicą
 • Wieńczysław Bielecki – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 • płk Brunon Czabok – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych Orange Polska
 • ppłk Ryszard Jedlecki – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
 • ppłk Aleksandra Karnicka – b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW
 • Agnieszka Korybczak – Michoń – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
 • Wiesław Linowski – Specjalista ochrony informacji niejawnych, prowadzi kursy i warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych
 • ppłk Grzegorz Rawski – Radca w Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • ppłk Dariusz Soszka – Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury
 • Piotr Thiem – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
 • Zenon Wojtanis – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Instytucie Zootechniki w Państwowym Instytucie Badawczym

PIERŚCIENIEM STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI RP zostali uhonorowani:

 • Krzysztof Banaszewski – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w PGE Dystrybucja S. A.
 • Elżbieta Bińczyk – Wiceprezes KSOIN, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wieloletni doświadczony trener i dydaktyk
 • płk Tomasz Borkowski – b. Dyrektor Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych
 • Beata Pawlak – znana i awangardowa projektantka oraz kreatorka mody odzieżowej, odnosząca liczne sukcesy w kraju i za granicą
 • Elżbieta Chmielowiec – kobieta sukcesu, znana w Polsce i na rynkach zagranicznych bizneswoman z branży tekstylnej
 • Jadwiga Ciesielska – Kierownik Kancelarii Niejawnej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 • Hanna Gąsowska – Dyrektor ds. ochrony informacji niejawnych w firmie BIT S.A. 
 • Ryszard Górecki – Pełnomocnik ochrony danych w Hucie Łabędy S.A., Sekretarz KSOIN
 • Wojciech Maciejczak – Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego w Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • płk dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, b. dyplomata
 • Muhammad Shabbir – Prezes Zarządu Semi Tex Fashion Sp. z o.o.
 • Aleksander Odrzywolski – Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych TAURON Wytwarzanie S.A., b. wiceprezes KSOIN

Na Zjeździe była z nami firma ELO Digital Office Sp. z o. o., która otrzymała rekomendację KSOIN.

 

Dziękujemy wszystkim za udział, wspólne obrady i do zobaczenia za rok!

Udostępnij: