Dr Krzysztof Gawkowski będzie gościem i aktywnym uczestnikiem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Sesję tematyczną „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego zgodził się poprowadzić dr Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast oraz członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.