Czym jest ryzyko przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę wymaga zidentyfikowania związanego z tym ryzyka. Cały proces identyfikacji dzieli się na kilka etapów. Sprawa nie jest najprostsza, ale z wyzwaniem trzeba się zmierzyć. Wraz z wejściem w życie przepisów RODO regularna analiza ryzyka stanie się podstawą określenia zabezpieczeń adekwatnych do istniejących zagrożeń i pozwoli uniknąć sytuacji, w której prowadzone przez firmę procesy mogłyby się okazać niezgodne z prawem.

Przetwarzanie danych osobowym, w tym również prawidłowa identyfikacja potencjalnych ryzyk, wymaga czujności i umiejętności przewidywania kolejnych zdarzeń przez ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji), a po wejściu w życie RODO – IOD (Inspektora Ochrony Danych), który odpowiada za ochronę danych osobowych w danym podmiocie. Wielu początkujących ABI nie sięga do takich narzędzi pracy jak klasyfikacja ryzyka ze względu na to, że postrzega je jako skomplikowane. Wpływa to negatywnie na firmy, które nie są odpowiednio przygotowane na potencjalne niebezpieczeństwa.

źródło: www.firma.egospodarka.pl/141102,Przetwarzanie-danych-osobowych-Musisz-identyfikowac-ryzyko,1,11,1.html

Udostępnij: