Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego zawiera dodatkową Standardową Procedurę Operacyjną SPO-16 dotyczącą zwołania i obsługi posiedzenia Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych, wynikającego z postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doprecyzowano także zakres działania ministrów właściwych do spraw: energii; rolnictwa; sprawiedliwości; środowiska oraz wewnętrznych, poprzez skorygowanie nazw wybranych modułów zadaniowych odnoszących się do kompetencji tych ministrów.

Wskazano również dodatkowe metody monitorowania zagrożeń przez nowo powołane podmioty i zaktualizowano wykaz umów i porozumień międzynarodowych związanych z realizacją zadań zawartych w KPZK.

 

 
 

This post was written by