Akademia WSB objęła patronat honorowy nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia WSB kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Udostępnij: