Grudniowe szkolenia KSOIN

W dniach 2-6 grudnia br. zapraszamy do Grand Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej na szkolenia:
📍 02.12 – 06.12 Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych – Bukowina Tatrzańska
📍 02.12 – 06.12 Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych – Bukowina Tatrzańska
📍 02.12 – 04.12 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych – Bukowina Tatrzańska
📍 02.12 – 04.12 Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – Bukowina Tatrzańska
📍 03.12 – 05.12 II Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Bukowina Tatrzańska
📍 04.12 – 06.12 Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych – Bukowina Tatrzańska
📍 04.12 – 06.12 Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony – Bukowina Tatrzańska
📍 04.12 – 06.12 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych – Bukowina Tatrzańska

 

W dniach 9-13 grudnia szkolimy w Szczyrku w Hotel Elbrus *** Spa&Wellness.
👉 09.12 – 11.12 Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO – Szczyrk
👉 09.12 – 13.12 Kurs dla archiwistów I stopnia – Szczyrk
👉 09.12 – 11.12 Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka – Szczyrk
👉 11.12 – 13.12 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych – Szczyrk
👉 11.12 – 13.12 Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II – Szczyrk
👉 11.12 – 13.12 Warsztaty z archiwizacji dokumentów – Szczyrk
👉 11.12 – 13.12 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych – Szczyrk

#DaneOsobowe #KancelariaTajna #kancelariaNiejawna #SzkolenieObronne #ArchiwizacjaDokumentacji #SzacowanieRyzyka #DPIA #KursArchiwistów #ZarządzanieBezpieczeństwemObiektów #SpecjalistaOchronyInformacjiNiejawnych #InspektorOchronyDanych #BTI #SOIN #SpecjalistaOchrony #OC #ZK #zarządzaniekryzysowe #ObronaCywilna #Cyberbezpieczeństwo