Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

 

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu istniejących zagrożeń, ich analizy oraz szacowania ryzyka.
 • Nabycie umiejętności poruszania w zagadnieniach dotyczących ochrony obiektów i obszarów uwzględniającej ochronę  fizyczną (z wykorzystaniem urządzeń technicznych i systemów elektronicznych), osobową, teleinformatyczną,  prawną.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem obiektów a pracownikami ochrony i służbami państwowymi (Policja , PSP, ABW, ŻW, SKW).
 • Zapoznanie się ze sposobami reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
 • Poznanie zasad i celowości przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa.
 • Usystematyzowanie posiadanej i uzyskanej wiedzy.

Założenia organizacyjne i programowe:

 • Łącznie ponad 21 godz. lekcyjnych podczas 3 dni szkolenia.
 • Szkolenie rozpoczyna się o godz. 14.00 dnia pierwszego i kończy o godz. 14.00 dnia trzeciego.
 • Możliwe są dodatkowe zajęcia lub konsultacje po zakończeniu drugiego dnia szkolenia (na prośbę uczestników).

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podział obiektów z uwagi na sposób i poziom ochrony, lokalizację i wielkość.
 • Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych i quasi- prawnych.
 • Obiekty: podlegające obowiązkowej ochronie, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, należące do infrastruktury krytycznej. Sporządzanie planów ochrony (różnice), w tym tzw. załącznika antyterrorystycznego ( na podstawie jakich kryteriów w/w obiekty są klasyfikowane do określonej kategorii, zasady ich rejestracji, itp.)
 • Sposoby analizy i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa i szacowania ryzyka – jako podstawowy wyznacznik tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.
 • Zagrożenia wynikające z „czynnika ludzkiego” .
 • Aspekty praktyczne dokonywania oceny zagrożeń i analizy ryzyka (jak zrobić to dobrze i tanio – przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i ogólnie dostępnych narzędzi).
 • Organizacyjne, fizyczne, techniczne, osobowe, teleinformatyczne i prawne zabezpieczenie obiektów, jako podstawowy element zarządzania bezpieczeństwem obiektów.
 • Ewakuacja osób znajdujących się w obiekcie/obszarze, w zależności od zaistniałego zdarzenia (uwzględnienie przepisów, wytycznych Szefa OC, ABW, Policji).
 • Audyt bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
 • Case study – doświadczenia wykładowcy wynikające z zarządzania bezpieczeństwem obiektów i spotkań podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE. Zdarzenie w jednej z wytwórni farb i lakierów.

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

 

Dariusz Deptała, mgr, inspektor Policji (pułkownik) w st. spocz. (28 lat służby)

Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji.

Przez 8 lat był  naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego KGP.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, zarządzania kryzysowego, operacji pod przykryciem, kierowania operacjami min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii. Był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Sekretariatu Generalnego Rady UE w Brukseli oraz Europolu w Hadze i Grupy Doradczej ds. CBRN w Komisji Europejskiej w Brukseli.

W latach 2010-2012 był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych. W tym czasie był m.in.:

 • sekretarzem Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych (MZdsZT),
 • Sekretarzem Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez Rzeczypospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r., a następnie koordynatorem zabezpieczenia wszystkich obiektów i spotkań organizowanych centralnie,
 • Kierownikiem Międzyresortowego Zespołu Zadaniowego do spraw implementacji Planu Działania UE w obszarze CBRN oraz opracowania programu przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia w zakresie CBRN (CBRN oznacza zagrożenia o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym).
 • Członkiem a następnie Kierownikiem Międzyresortowego Zespołu ds. zapewnienia bezpieczeństwa EURO 2012 w obszarze CBRN, a następnie koordynatorem tego zabezpieczenia.

Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl,  Narodowego Programu Antyterrorystycznego  RP.

Posiada duże doświadczenia dydaktyczne, był wieloletnim wykładowcą  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w  Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W latach 2012-2019 był Dyrektorem Regionalnym w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych. W okresie pracy w KSOIN ukończył szereg szkoleń i kursów związanych z ochroną informacji niejawnych i ochrona danych osobowych. Doradzał też firmom w zakresie wyboru i zabezpieczenia obiektów i  obszarów.

Aktualnie prowadzi zajęcia z następujących zagadnień: przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i prewencja antyterrorystyczna, w tym z tzw. załącznika antyterrorystycznego, sprawy obronne, zarządzanie bezpieczeństwem obiektów, bezpieczeństwa osobistego.

 

Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie: przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

 • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2018 i 2019 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

Najbliższe szkolenie

9-11 października 2019
Rynia k. Warszawy, AMW REWITA

Pozostałe terminy

20-22 listopada 2019
Zakopane, Ośrodek Wypoczynkowy START

Udostępnij: