II Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Bukowina Tatrzańska

Termin: 03.12 - 05.12
 

II Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na rocznicowy charakter II Zjazdu nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto mamy 20 rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji niejawnych do standardów NATO.

W programie obrad Zjazdu uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

 Dodatkowo stwarzamy możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych, zagrożeń terrorystycznych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

(-) Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządu

logo NiepodlwgłaTematyka Zjazdu

 1. 20. lecie ochrony informacji niejawnych w Polsce wg standardów NATO.
 2. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 3. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 4. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 5. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 7. Co nowego w regulacji systemu ochrony informacji niejawnych?
 8. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 9. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 10. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 11. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 12. Jawna i niejawna inwigilacja a ochrona informacji.
 13. System Pegasus – fakty i mity a realność zachowania prywatności.
 14. Roczne doświadczenia i uwagi z wdrażania RODO.
 15. Sesja tematyczna dot. 20. lecia funkcjonowania pionów ochrony.
 16. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 17. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

Termin: 3-5 grudnia 2019 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Plan II Zjazdu

 

Lp. Czas Temat Prowadzący
3 grudnia 2019 r. (wtorek)
Moderator: płk Tadeusz Koczkowski
1. do godz. 13.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Zjazdu.
13.00 - 14.00 Obiad
3. 14.00 - 14.15 Przywitanie uczestników i gości honorowych, przedstawienie programu obrad i spraw organizacyjnych. płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów KSOIN i SWBN
4. 14.15 - 14.45 NATO-wskie standardy ochrony informacji niejawnych. 20-ta rocznica polskiego członkostwa w NATO. generał Mieczysław Bieniek
b. Zastępca dowódcy strategicznego NATO
5. 14.45 - 15.15 20 lat ochrony informacji niejawnych w Polsce, nowe koncepcje ochrony informacji niejawnych i przewidywane zmiany legislacyjne. płk Tomasz Borkowski
b. Dyrektor Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych
6. 15.15 - 15.45 Aktualne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.

Rola wywiadu/kontrwywiadu w zmieniających się realiach globalnych zagrożeń.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski
Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie
7. 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa
8. 16.00 - 16.30 Zmieniający się świat geopolityki i gospodarki oraz nowych technologii i jego wpływ na bezpieczeństwo. prof. dr. hab. Leszek F. Korzeniowski
Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie
9. 16.30 - 17.10 Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadowni gospodarczych i konkurencji. płk Kazimierz Ślusarczyk
b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach
10. 17.10 - 17.45 Strategia Cyberbezpieczeństwa RP, Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - rozwijanie świadomości społecznej w obszarze bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni. płk dr inż. Dobrosław Mąka
Ekspert ochrony informacji
11. 17.45 - 18.00 Przerwa
12. 18.00 - 19.30 Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

Moderator: prof. dr hab. Sławomir Zalewski

Uczestnicy:
generał Mieczysław Bieniek
płk dr inż. Dobrosław Mąka
płk Tomasz Borkowski
płk Kazimierz Ślusarczyk
prof. dr hab. Leszek Korzeniowski
mecenas Andrzej Lewiński
dr Janusz Jabłoński

13. 20.00 Uroczysta kolacja

Gala przyznania Oskarów ochrony informacji niejawnych i wręczenia buzdyganów.

Uroczyste uhonorowanie Pierścieniem Patrioty oraz Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP.

4 grudnia 2019 r. (środa)
Moderator: Elżbieta Bińczyk
1. 7.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 09.30 Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji. płk dr inż. Dobrosław Mąka
3. 09.30 - 10.45 Sesja tematyczna: praktyczne aspekty funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych - 20-lat doświadczeń i standardów ustawy o ochronie informacji niejawnych z uwzględnieniem:
- bezpieczeństwo osobowe,
- procedury PBE i SWB,
- bezpieczeństwo przemysłowe uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa,
- główne zadania i obowiązki KJO, POIN, IBTI oraz KK teoria a praktyka.

Moderator: Elżbieta Bińczyk Pełnomocnik ds. OIN

płk Dariusz Siwek
b. Dyrektor Delegatury ABW w Opolu

podinsp. dr Agata Lasota Jądrzak
Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Aleksander Odrzywolski
Pełnomocnik ds. OIN w Tauron Wytwarzanie S.A.

płk Zbigniew Muszyński
b. Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

mjr Andrzej Chłopecki
Specjalistaochrony informacji niejawnych, zadań obronnych i obrony cywilnej

4. 10.45 - 11.00 Przerwa kawowa
5. 11.00 - 11.30 Roczne doświadczenia i uwagi wdrażania RODO. mec. Andrzej Lewiński
Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych KIG, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego
6. 11.30 - 12.00 Jawna i niejawna inwigilacja w cyberprzestrzeni, w tym funkcjonowanie systemów Eszelon i Pegasus, to pomoc, czy zagrożenie dla ochrony informacji niejawnych. dr Janusz Jabłoński
Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zgłoszeń patentowych i patentów z obszaru kryptologii
7. 12.00 - 12.45 Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. kmdr por. Marek Anzel
Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT
8. 12.45 - 13.00 Przerwa
9. 13.00 - 13.45 Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych w nowoczesnym społeczeństwie cyfrowym i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy? ppłk Aleksandra Karnicka
b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW
10. 13.45 - 14.15 Współczesne problemy terroryzmu w Polsce. płk Zbigniew Muszyński
11. 14.15 - 15.00 Wykorzystanie narzędzi Microsoft w biznesie celem ochrony informacji i danych.
12. 15.00 - 16.00 Obiad
13. 16.00 - 19.00 Czas wolny. Korzystanie z pakietu SPA w „Grand Stasinda”.
14. 19.00 Kolacja góralska
5 grudnia 2019 r. (czwartek)
Moderator: Tadeusz Koczkowski
1. 07.30 - 09.00 Śniadanie
09.00 - 09.45 Praktyczne podpowiedzi do przygotowania się w przypadku kontroli stanu ochrony informacji niejawnych prowadzonych przez ABW. Elżbieta Bińczyk
ppłk Ryszard Jedlecki
3. 09.45 - 10.30 Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w administracji publicznej i biznesie - praktyczne uwagi i zalecenia. podinsp. dr Agata Lasota Jądrzak
5. 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
6. 10.45 - 11.15 Doświadczenia RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN. Elżbieta Bińczyk
7. 11.15 - 11.45 Wybiegnijmy w przyszłość. Co nam przyniesie rozwój przemysłu 4.0. i technologii 5G. Możliwości wykorzystania technologii Blockchain dla ochrony informacji niejawnych. dr Janusz Jabłoński
8. 11.45 - 12.00 Zakończenie obrad II Zjazdu. Tadeusz Koczkowski
9. 12.00 –- Obiad
10. do 14.00 Wyjazd z ośrodka.


Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych ze Zjazdem Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO, specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych

Elżbieta Bińczyk – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

płk Tomasz Borkowski – b. Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

dr Janusz Jabłoński – Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zgłoszeń patentowych i patentów z obszaru kryptologii

ppłk Aleksandra Karnicka – b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

prof. dr. hab. Leszek F. Korzeniowski – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

mec. Andrzej Lewiński – Prawnik, b. Zastępca GIODO

płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem

płk Zbigniew Muszyński – Oficer cywilnych służb specjalnych, b. dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

płk Dariusz Siwek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Opolu

płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

prof. dr hab. Sławomir ZalewskiEuropejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 03.12.2019 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Zjazdu o godz. 14.00, zakończenie 05.12.2019 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi od osoby:
  • 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
  • 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

 3. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KSOIN - 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. - 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.

  Zniżki nie sumują się.

 4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
 5. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
 6. Należność za udział w Zjeździe prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Zjazdu - nie dotyczy sfery budżetowej.
 7. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Zjazdu nie zwalnia od zapłaty.
 8. Adres ośrodka: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 9. Plan II Zjazdu-3-5 grudnia 2019 r.

Grand Stasinda

Centrum Rekreacji i Biznesu