IV Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych. XVI Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych