Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin: 01.01.2018 - 31.12.2019
Miejsce: Polska
Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:
 
·           osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
·           osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Szkolenie jest przygotowywane i  realizowane na indywidualne zamówienie. Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Zapytania dot. szkolenia prosimy kierować na biuro@ksoin.pl