Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych – kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110