Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
 • Umiejętność współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami, a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
 • Usystematyzowanie posiadanych wiadomości i nabycie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw.

TEMATYKA SZKOLENIA – do wyboru

 • Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia;
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego;
 • System bezpieczeństwa narodowego (SBN);
 • System Obrony Państwa (SOP);
 • SBN RP (strategia bezpieczeństwa narodowego), SRSBN RP (strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego), PSDO RP (polityczno strategiczna dyrektywa obronna); – dla mnie to jest teoretyzowanie i dla przeciętnego urzędnika czy przedsiębiorcy to nie jest temat. Ich interesuje co z tego wynika dla praktycznej działalności. Tu trzeba zejść na ziemię a strategiami niech się zajmuje szczebel centralny.
 • Sytuacje i stany nadzwyczajne;
 • Istota gotowości obronnej państwa. System stałych dyżurów;
 • Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania;
 • Zasady ewakuacji ludności; – to są zadania obrony cywilnej objęte ewakuacją I, II i III stopnia więc albo zajmujemy się zadaniami obronnymi albo obroną cywilną.
 • Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach;
 • Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego;
 • Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa i ich ochrona;
 • Przygotowanie do militaryzacji;
 • System zarządzania kryzysowego, jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe, obowiązujące w RP;
 • Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności;
 • System reklamowania w wojsku i nadawania przydziałów mobilizacyjnych.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W FORMIE: prezentacji multimedialnych, wykorzystanie Internetu, dyskusji i pytań.

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących lub mających realizować zadania obronne, lub chcących uzyskać wiedzę na temat bezpieczeństwa i obronności RP. Szkolenie ma charakter jawny.

Z uwagi, że tematyka szkolenia obejmuje 3 dni szkoleniowe, w czasie pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy dokonują wyboru tematów z przedstawionych powyżej na drugi i trzeci dzień szkolenia.

DZIEŃ PIERWSZY

 • Do godz. 13.00 – przyjazd do ośrodka
 • 13.00-14.00 – Obiad
 • 14.00-14.45 – Otwarcie szkolenia. Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia. Informacje organizacyjne. Słownik pojęć i używane skróty. Krótka informacja o organizatorze szkolenia.
 • 14.45 – 15.30 – Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego.
 • 15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa
 • 15.45 – 17.15 – System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 17.15 – 17.30 – Przerwa
 • 17.30 – 18.15 – c.d. System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 • 18.15 – 19.00 – Sytuacje i stany nadzwyczajne.
 • 19.00 – 19.15 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.
 • 19.15 – kolacja

DZIEŃ DRUGI [1]

 • 7.15 – 8.00 – Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 – Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 • 9.45 – 10.30 – c.d. Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 • 10.30 – 11.15 – Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania
 • 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 – Zasady ewakuacji.
 • 13.00 – 13.15 – Przerwa
 • 13.15 – 14.45 – Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach.
 • 14.45 – 15.15 – Dyskusja problemowa, pytania, wymiana poglądów oraz podsumowanie II dnia szkolenia.
 • 15.15 – Obiad i czas wolny.
 • 19.00 – Kolacja

DZIEŃ TRZECI [2]

 • 7.15 – 8.00 – Śniadanie
 • 8.00 – 9.30 – Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego. Świadczenia osobiste i rzeczowe
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 • 9.45 – 11.15 – Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 – System Zarządzania Kryzysowego , jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe LUB Przygotowanie do militaryzacji LUB Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa LUB System reklamowania w wojsku i nadawani przydziałów mobilizacyjnych. LUB Dyskusja, wymiana poglądów, pytania.
 • 13.00 – 13.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • 13.15 – 14.00 – Obiad i wyjazd z ośrodka

[1] [2] Poniższa tematyka jest propozycją wykładowcy, uzgodnienie z uczestnikami zakresu tematycznego opisanego w części „tematyka szkolenia” nastąpi w czasie podsumowania pierwszego dnia szkolenia.

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Andrzej Chłopecki

Andrzej Chłopecki

Emerytowany oficer Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej. Zawodową służbę wojskową pełnił na stanowiskach dowódczo-sztabowych, związanych z gotowością bojową i mobilizacyjną. Obecnie specjalista ochrony informacji niejawnych, zadań obronnych i obrony cywilnej. Praktyk w zakresie realizacji zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców oraz w samorządzie gminnym i powiatowym. Od 20 lat kieruje komórkami organizacyjnymi, najpierw w administracji samorządowej a obecnie w przemyśle, odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań obronnych oraz ochronę informacji niejawnych. Wykładowca i konsultant szkoleń w zakresie obronności.

Na czas epidemii prowadzimy szkolenia zdalne, przy pomocy dostępnego i  nieodpłatnego komunikatora np. skype oraz materiałów szkoleniowych przesłanych na Państwa pocztę elektroniczną (prezentacje, akty prawne, ćwiczenia, wzory wniosków, rejestrów itp.).

Program szkolenia pozostaje bez zmian.

Proponujemy prowadzenie szkoleń w godz. 8.30-15.00.

Certyfikat o ukończeniu kursu/ szkolenia/ warsztatów zostanie wysłany wraz z fakturą na Państwa adresy domowe lub firmowe.

NOWE NIŻSZE CENY! Cena za szkolenie wynosi odpowiednio:

 • za szkolenie 5 dniowe 1500 zł netto,
 • za szkolenie 3 dniowe 1100 zł netto,
 • za szkolenie 2 dniowe 750 zł netto.

Co, gdzie i kiedy

 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00.
 2. Obiad od godz. 13.00 do 14.00.
 3. Rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć ostatniego dnia ok. godz. 14.00.
 4. Uwaga: Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu do godz. 12.00, rozpoczęcie obrad o godz. 12.00 zakończenie obrad drugiego dnia ok. godz. 15.00.

Ceny

 1. Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 1700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 2. Kongres Bezpieczeństwa Biznesu – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 1700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 3. Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 4. Zjazd Pracowników Pionów Ochrony – Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 5. Szkolenia, kursy i warsztaty – 2 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 1300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 6. Szkolenia, kursy i warsztaty – 3 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 7. Kursy 5 dniowe – Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych i Niejawnych oraz Kurs Archiwistów – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
  • 2600 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  • W czerwcu – 4 dniowe: 2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 8. Kursy 5/3 dniowe: Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych oraz SOIN – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi odpowiednio:
  • 2800 zł / 2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
  • 2600 zł / 2000 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Zniżki

 • Członkowie KSOIN – 5%
 • Uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r. – 5%
 • Uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%
 • Uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%

Zniżki nie sumują się.

Przydatne informacje

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia.

Zgłoszeń można dokonywać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer +48 32 206 46 01, pocztą na adres siedziby KSOIN lub wypełniając formularz na stronie www.ksoin.pl.

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl lub telefonicznie pod nr +48 32 206 46 00.

Terminy