Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych – Zakopane

Termin: 21.11.2018 - 23.11.2018

Warsztaty adresowane są do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w zakresie praktycznego działania kancelarii w jednostkach organizacyjnych, a także przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych.

Część teoretyczna (5 godzin)

 • Przypomnienie postanowień aktów prawnych regulujących pracę kancelarii tajnej lub niejawnej:
  • rozporządzenie RM z dnia 7 grudnia 2011 r.dot. funkcjonowania kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
  • rozporządzenie PRM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne,
  • rozporządzenie PRM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.
 • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.

Zajęcia warsztatowe (13 godzin)

 • Zajęcia warsztatowe – zakładanie rejestrów kancelaryjnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
 • Zajęcia warsztatowe – wytwarzanie i oznaczanie materiałów niejawnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
 • Zajęcia warsztatowe – ewidencjonowanie, kompletowanie, oznaczanie dokumentów, formy i sposoby zabezpieczania i przekazywania przesyłek.

Udostępnij: