Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Praktyczne przygotowanie i konfiguracja systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych.