Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka