Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi