III Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Białka Tatrzańska

III Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów oraz pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

W programie obrad Zjazdu uwzględnimy tematykę związaną z aktualną sytuacją w kraju i zagrożeniem koronawirusem oraz bezpieczeństwem informacyjnym w dobie epidemii.

Ponadto omówimy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

W terminie obrad zaplanowaliśmy nasze standardowe szkolenia i warsztaty. Stwarzamy Państwu możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych zajęciach z ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia kancelarii tajnej, obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

(-) Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządu

Tematyka Zjazdu

 1. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 2. Jawne i niejawne zdobywanie informacji – wywiad gospodarczy. Inwigilacja a ochrona informacji.
 3. Zarządzanie jednostką organizacyjną i zapewnie jej bezpieczeństwa w dobie pandemii.
 4. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie epidemii koronawisa.
 5. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 6. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 8. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 10. Regulacje systemu ochrony informacji niejawnych.
 11. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce. Obieg dokumentów niejawnych.
 12. Doświadczenia z funkcjonowania RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN.
 13. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych?
 14. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni – jej reperkusje dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. Budowanie świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego.
 15. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 16. Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie. Ja za pomocą szyfrowania chronić informacje i dane organizacji.
 17. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożeń koronawirusem COVID-19.

Termin: 13-15 grudnia 2021 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a
34-530 Bukowina Tatrzańska

W opracowaniu.

  Dane uczestnika

  Zakwaterowanie / Zniżki
  Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

  Cena: zł netto


  Brak5 %10 %Indywidualna

  5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy
  w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

  10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez
  KSOIN.

  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Dane do faktury
  Firma / InstytucjaOsoba prywatna

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z

  klauzulą informacyjną.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

  Zapoznaj się z naszą
  Polityką Prywatności.


  Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

  kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

  generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO, specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych

  Elżbieta Bińczyk – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Krzysztof Bińkowski NET COMPUTER, ISSA Polska. Ekspert informatyki śledczej

  płk Tomasz Borkowski – b. Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

  dr Janusz Jabłoński – Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zgłoszeń patentowych i patentów z obszaru kryptologii

  ppłk Aleksandra Karnicka – b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

  podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – b. Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

  mec. Andrzej Lewiński – Prawnik, b. Zastępca GIODO

  płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem

  płk Zbigniew Muszyński – Oficer cywilnych służb specjalnych, b. dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  płk Dariusz Siwek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Opolu

  Piotr Słupczyński – Pełnomocnik  Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prochem S.A.

  prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

  1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 13.12.2021 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Zjazdu o godz. 14.00, zakończenie 15.12.2021 r. ok. godz. 14.00.
  2. Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi od osoby:
   • 2150 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
   • 1990 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

  1. Preferencyjne zniżki:
   • członkowie KSOIN – 5%,
   • uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r. – 5%,
   • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%,
   • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%.

  Zniżki nie sumują się.

  1. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
  2. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
  3. Należność za udział w Zjeździe prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Zjazdu – nie dotyczy sfery budżetowej.
  4. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 00. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Zjazdu nie zwalnia od zapłaty.
  5. Adres ośrodka: Centrum Rekreacji i Biznesu GRAND Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.
  6. Przebieg wydarzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku bądź wypowiedzi utrwalonych podczas wydarzenia, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231, z późn. zm.) i na wykorzystanie ich w materiałach go promujących, w tym publikowanych w postaci zdjęć lub filmów na stronie internetowej wydarzenia, stronach www.swbn.pl, www.ksoin.pl , kanale youtube, mediach społecznościowych: facebook, twitter. Linkedin, a także w materiałach promocyjnych Organizatorów związanych z wydarzeniem, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia Organizatorów.
  8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: biuro@ksoin.pl; biuro@swbn.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
  9. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

  Termin

  • 13.12 - 15.12
  • Bukowina Tatrzańska
   • Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda
    • Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda
    • 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Karpęciny 5a
  Grand Stasinda - Bukowina Tatrzańska - widok z lotu ptaka