III Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Białka Tatrzańska

III Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów oraz pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

W programie obrad Zjazdu uwzględnimy tematykę związaną z aktualną sytuacją w kraju i zagrożeniem koronawirusem oraz bezpieczeństwem informacyjnym w dobie epidemii.

Ponadto omówimy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

W terminie obrad zaplanowaliśmy nasze standardowe szkolenia i warsztaty. Stwarzamy Państwu możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych zajęciach z ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, archiwizacji dokumentacji, zagrożeń terrorystycznych, obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

(-) Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządu

Tematyka Zjazdu

 1. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 2. Jawne i niejawne zdobywanie informacji – wywiad gospodarczy. Inwigilacja a ochrona informacji.
 3. Zarządzanie jednostką organizacyjną i zapewnie jej bezpieczeństwa w dobie pandemii.
 4. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie epidemii koronawisa.
 5. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 6. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 8. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 10. Regulacje systemu ochrony informacji niejawnych.
 11. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce. Obieg dokumentów niejawnych.
 12. Doświadczenia z funkcjonowania RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN.
 13. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych?
 14. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni – jej reperkusje dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. Budowanie świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego.
 15. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 16. Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie. Ja za pomocą szyfrowania chronić informacje i dane organizacji.
 17. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożeń koronawirusem COVID-19.

Termin: 7-9 grudnia 2020 r.

Miejsce: Hotel Toporów *** ul. Środkowa 167 A, 34-405 Białka Tatrzańska

W opracowaniu.

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy
w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez
KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą
Polityką Prywatności.


Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO, specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych

Elżbieta Bińczyk – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Krzysztof Bińkowski NET COMPUTER, ISSA Polska. Ekspert informatyki śledczej

płk Tomasz Borkowski – b. Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

dr Janusz Jabłoński – Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zgłoszeń patentowych i patentów z obszaru kryptologii

ppłk Aleksandra Karnicka – b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – b. Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

mec. Andrzej Lewiński – Prawnik, b. Zastępca GIODO

płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem

płk Zbigniew Muszyński – Oficer cywilnych służb specjalnych, b. dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

płk Dariusz Siwek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Opolu

Piotr Słupczyński – Pełnomocnik  Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prochem S.A.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 7.12.2020 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Zjazdu o godz. 14.00, zakończenie 9.12.2020 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi od osoby:
  • 2150 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
  • 1990 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

 1. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KSOIN – 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r. – 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%.

Zniżki nie sumują się.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
 2. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
 3. Należność za udział w Zjeździe prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Zjazdu – nie dotyczy sfery budżetowej.
 4. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 00. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Zjazdu nie zwalnia od zapłaty.
 5. Adres ośrodka: Hotel Toporów *** ul. Środkowa 167 A 34-405 Białka Tatrzańska

Termin

 • 07.12 - 09.12
 • Białka Tatrzańska
  • TOPORÓW***
   • TOPORÓW***
   • 34-405 Białka Tatrzańska, Środkowa 167 A