Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, tel. 32 206 46 00, taks 32 206 46 01, biuro@ksoin.pl, www.ksoin.pl.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług szkoleniowych, komunikacji w zakresie organizowanych szkoleń oraz informacji o działalności statutowej KSOIN.
 • Informujemy, iż Państwa dane zostały uzyskane z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.ksoin.pl, formularza zgłoszeniowego na szkolenia, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), katalogów targów branżowych, spotkań biznesowych oraz firmowych stron www.
 • Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez KSOIN:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • stanowisko służbowe,
  • nazwa i adres reprezentowanej firmy / podmiotu,
  • adres do kontaktu,
  • adres e-mail,
  • numer telefon.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych np. wypisanie się z newslettera.
 • Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji mailowej.
 • Jeśli nie chce Państwo otrzymywać od Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych  informacji o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej, prosimy o użycie linka poniżej w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas Państwa  adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej.

KLIKNIJ TUTAJ, jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych informacji od KSOIN.